Reklamacje


Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

1. Przedstawienie dowodu zakupu reklamowanego produktu w firmie PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s. c. z siedzibą w Kościelnej Wsi ul. Poznańska 19

2. W przypadku reklamacji konsumenta, który zakupił towar w sklepie lub hurtowni dokument sprzedaży Konsumentowi.

3. Podanie numeru katalogowego.

4. Opis wady produktu.

5. Przesłanie na własny koszt wadliwego produktu.


Tryb rozpatrzenie reklamacji :

1. Wstępne rozpatrzenie reklamacji przez Agro-rami i przesłanie do producenta.

2. Producent decyduje czy reklamacja jest zasadna, czy nie i w zależności od tego wskazuje, czy reklamacja jest odpłatna czy bezpłatna. 

3. Uznana reklamacja zostaje przesłana na koszt Agro-rami.

4. Uznanie reklamacji powoduje naprawę albo wymianę na produkt wolny od wad bądź korektę faktury.


Tryb reklamacji produktów zagranicznych :

1. Warunki jak wyżej i dodatkowo :

2. Wykonanie przez Agro-rami dokumentacji zdjęciowej .

3. Przesłanie produktu do producenta zagranicznego.  

4. W przypadku uznania reklamacji wymiana produktu na wolny od wad.