Reklamácie


Podmienky pre spracovanie reklamácie sú nasledovné:

1. Predložiť v spoločnosti PW Agro-Rami Raniś i Wspólnicy s. c. so sídlom v Kościelna Wieś ul. Poznańska 19 doklad o kúpe reklamovaného produktu.

2. V prípade reklamácie spotrebiteľa, ktorý si kúpil výrobok v obchode alebo vo veľkosklade - predložiť doklad o kúpe spotrebiteľovi.

3. Uviesť katalógové číslo.

4. Popísať chybu produktu.

5. Zaslať chybný produkt na vlastné náklady.


Postup pri riešení reklamácie:

1. Základné posúdenie reklamácie spoločnosťou Agro-rami a odoslanie výrobcovi.

2. Výrobca rozhodne, či je reklamácia odôvodnená alebo nie. Na základe tohto informuje, či bude spoplatnená alebo bezplatná.

3. Produkt sa zašle spoločnosti Agro-rami a následne zákazníkovi na náklady spoločnosti Agro-rami.

4. Prijatie reklamácie znamená opravu  produktu alebo jeho výmenu za  bezchybný produkt resp. 

korektúru faktúry.


Postup pri riešení reklamácie zahraničných produktov:

1. Podmienky sú rovnaké ako vyššie uvedené a dodatočne platí nasledovné:

2. Spoločnosť Agro-rami vyhotoví  fotografickú dokumentáciu.

3. Produkt sa zašle zahraničnému výrobcovi. 

4. V prípade prijatia reklamácie sa produkt vymení za bezchybný produkt.

Vaše košíky